„Představte si náměstí plné lidí a zkuste vidět každého z nich. Vnímejte jejich pohyb, směr, kterým se vydávají a teď si k tomu přidejte zvuk a příběh, který si nesete v hlavě a zkuste ten obraz rozehrát. Tyto představy mne vzrušují, ať jsme kdekoliv. Snažím se pochopit smysl našeho snažení, najít význam nepatrných událostí, nacházet pohyb, kde je přirozenou součástí života a nechat je společně s hudbou a fantazií rozběhnout. Příběh pro mne začíná v gestu stejně jako v obraze.“

Absolventka pražské HAMU, choreografka a režisérka Jana Burkiewiczová, m.j. autorka choreografie k opeře Don Giovanni (Národní divadlo, Praha, režie: Skutr, 2012), či úspěšnému muzikálu Mauglí (divadlo Kalich, Praha, režie: Skutr, 2013), založila soubor burki&com v roce 2015 jako pokračování svého úsilí o hledání nových aktuálních témat i prostředků současného divadla. Ve svých autorských představeních propojuje soudobý tanec s prvky fyzického divadla, nového cirkusu a vrcholové akrobacie, se scénickou instalací a texty. Výraznou měrou do procesu tvorby pak zapojuje nejen herce a tanečníky, ale také výtvarníky, architekty, designéry či výrazné osobnosti současné nezávislé hudební scény. V roce 2015 nastudovala představení Walls & Handbags pro soubor nového cirkusu Losers Cirque Company, za které získala Cenu divadelních novin v kategorii taneční a pohybové divadlo v sezóně 2014/2015, a ve stejném roce také první představení ve vlastní produkci Divočina, marnivost ptačích per, ve kterém v pohybové, textové a vizuální koláží zkoumá současnou společnost a její chování v návaznosti na zákonitosti přírody. V roce 2017 následovalo experimentální dětské představení o bohatství fantazie a světa okolo nás Najděte ostatní! pro DOT504 a společenský apel O medvědovi, který plul na kře opět v produkci Burki&com. Aktuální téma našich tužeb a manipulace s nimi pak přináší zatím poslední představení Burki&com Největší přání. Vedle autorské tvorby se Jana Burkiewiczová se svým týmem věnuje také pedagogické a workshopové činnosti, stejně jako projektům propojující svět divadla se světem volného umění, designu či módy.