Mluvme
o hladu
a bohatství.
Křičme,
buďme zlí
a nemějme
strach.
Ostrov!